• Cilj projekta

Razvoj i primjena sofisticiranih tehnologija (liofilizacija, sušenje raspršivanjem) u proizvodnji funkcionalnih proizvoda i poluproizvoda na bazi višnje maraske.

• Svrha projekta:

• Proizvodnja dvaju novih proizvoda na bazi višnje maraske  primjenom liofilizacije i sušenja raspršivanjem (liofilizirana višnja i praškasti proizvod od višnje).
• Osnivanje Laboratorija za određivanje biološke aktivnosti funkcionalnih proizvoda.
• Edukacija lokalnih proizvođača i šire zajednice s potencijalom i mogućnostima prerade višnje maraske.

• Značaj projekta za lokalnu zajednicu / regiju
Transfer znanja i tehnologije u srednja i mala poduzeća (SME) u regiji poboljšati će konkurentnost prehrambene industrije na lokalnoj razini, omogućiti partnerstvo između lokalnih proizvođača, prehrambene industrije u regiji te znanstvenih institucija  te  informirati širu zajednicu i konačne korisnike o funkcionalnim svojstvima višnje maraske.